masturbacija

masturbacija
masturbãcija dkt.

.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • masturbacija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savo lyties organų jaudinimas, dažniausiai būdingas paaugliams, siekiantiems seksualinio pasitenkinimo. Kartais masturbacija yra psichoseksualinis iškrypimas. Kai kada masturbacija netiksliai vadinama… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • masturbacija — masturbácija ž DEFINICIJA 1. diranje genitalnih organa radi postizanja seksualnog užitka; drkanje, manustupracija, onanija, seksualno samozadovoljavanje 2. pren. pejor. iron. uzaludno, neinventivno ulaganje napora [verbalna masturbacija];… …   Hrvatski jezični portal

  • masturbácija — ž 1. {{001f}}diranje genitalnih organa radi postizanja seksualnog užitka; seksualno samozadovoljavanje; onanija, manustupracija, drkanje 2. {{001f}}pren. pejor. iron. uzaludno, neinventivno ulaganje napora; sterilnost (ob. o intelektualnoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • masturbácija — e ž (á) med. (spolno) samozadovoljevanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • onànija — ž razg. 1. {{001f}}masturbacija, samozadovoljavanje 2. {{001f}}prekinuti snošaj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • biljar — bìljār1 (bilìjār) m <G biljára> DEFINICIJA igra u kojoj se udarcem biljarskog štapa pokreću kugle na stolu udubljenom poput plitkog bazena, prevučenom suknom s izlaznim otvorom za kugle [karambol biljar; biljar na rupe] SINTAGMA automatski… …   Hrvatski jezični portal

  • masturbant — mastùrbant (masturbȁnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. onaj koji masturbira; drkaroš 2. pren. podr. onaj koji se isprazno čime bavi, koji se gubi u dosadnim pojedinostima, sitničav pedant, nekreativna, sterilna osoba ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • masturbantica — mastùrbantica (mastùrbantkinja) ž DEFINICIJA v. masturbant ETIMOLOGIJA vidi masturbacija …   Hrvatski jezični portal

  • masturbantski — mastùrbantskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na masturbaciju i masturbante ETIMOLOGIJA vidi masturbacija …   Hrvatski jezični portal

  • masturbirati — masturbírati (Ø) dv. <prez. mastùrbīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. seksualno se samozadovoljiti/samozadovoljavati; onanirati 2. žarg. iron. uzaludno, jalovo što (u)raditi ETIMOLOGIJA vidi masturbacija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”